Ikonerne ligger i 100*100 pixel
Det er bedst at du opretter dem hvid med transparent baggrund.

Her er et eksempel på et ikon. Det er oprettet med sort baggrund for at kunne se tegningen på denne sides hvide baggrund.
Når du vælger transparent på ikoner, så giver det mulighed for senere at vælge din ønskede farve fra farvevælgeren.
(under menuen: FARVER)

 

For at slette er ikon (en side), så klikker du oppe i højre hjørne på det lille kryds.
For at ændre på rækkefølge, så trækker du på ikonets venstre kant. (drag/drop)

 

Du kan ændre et ikon ved at klikke ude til venstre på ikonet hvor det vises i lille
Se det lidt mindre blå ikon i billedet til venstre.
Klik på ikonet
(Som altid vises til venstre for feltet du kan skive i)

Når musen ruller over ikonet så skifter billedet til:  for at vise at du kan redigere.
Husk: Når ikonet er udskiftet, at du skal opfriske siden for at se ændringerne.